Thương lượng
  • Loại: Đất Nền
  • Diện tích: 93 m2